Kestävyys

Kestävyysriskien huomioon ottaminen sijoituksia koskevassa päätöksenteossa

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Aristoi ottaa kestävyysriskit huomioon omaisuudenhoitoa koskevia sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa sekä sijoitusneuvonnassa. Aristoi kiinnittää kohdeyhtiöissä huomiota erityisesti hallintotapaan. Aristoi poissulkee sijoituksista ja sijoitussuosituksista seuraavilla toimialoilla toimivat kohdeyhtiöt: tupakkateollisuus, huumeet, aseteollisuus, uhkapelit, aikuisviihde ja pikavipit. Lisäksi Aristoi sulkee pois seuraavien liiketoimintamallien mukaan toimivat kohdeyhtiöt: verkostomarkkinointi, addiktioiden hyödyntäminen, rakenteellinen veronkierto tai sen myyminen asiakkaille, lahjonta, tai muu ilmeinen korruptio, massiivinen lobbaus poliittisen kilpailusuojan ylläpitämiseksi tai aktiivinen laittomaan tilaan pyrkiminen.

Kestävyysriskien vaikutusta omaisuudenhoitosalkun tuottoon sekä niiden rahoitustuotteiden tuottoon, joista annetaan sijoitusneuvontaa, on erittäin vaikea arvioida.

Aristoi on ottanut kestävyysriskien huomioonottamisessa linjattujen periaatteiden noudattamisen huomioon palkitsemisperiaatteissa.

ESG-riskit on integroitu toimintaamme vastuullisen sijoittamisen politiikkamme mukaisesti.

Aristoin omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Aristoi ei ota huomioon omaisuudenhoidon osalta sijoituspäätöstensä mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, koska niitä ei pidetä merkityksellisenä seikkana Aristoin sijoitusstrategiassa. Aristoi ei aio ottaa huomioon tällaisia haitallisia vaikutuksia myöskään tulevaisuudessa.

Taksonomia-asetuksen 7 artiklan mukainen lausuma:

”Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.”

Sijoitusneuvonnan pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Aristoi ei ota huomioon sijoituspäätösten mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassa, koska niitä ei pidetä merkityksellisenä seikkana Aristoin sijoitusneuvonnassa. Aristoi ei aio ottaa huomioon tällaisia haitallisia vaikutuksia myöskään tulevaisuudessa.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja TCFD

Aristoi on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (”ESG”) liittyvät näkökulmat.

Olemme olleet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja (”UN PRI”) jo vuodesta 2021. Olemme myös parempaan tiedonjulkaisemiseen tähtäävän TCFD:n allekirjoittaja vuodesta 2022.

Haemme ylituottoamme silti ensisijaisesti muista lähteistä kuin salkkuyhtiöidemme vastuullisuustekijöistä. Uskomme aiheeseen liittyvän ajattelumme olevan myös selvästi kirkkaampaa ja kriittisempää kuin useimmilla alamme toimijoilla. Pääset perehtymään ajatteluumme oheisista liitteistä:

Aristoin vastuullisen sijoittamisen politiikka

Omistajaohjaus

Omistajaohjauksen periaatteemme pohjautuvat sijoitusstrategiaamme. Johtuen hallinnoimamme pääoman rajatusta määrästä, riskienhallintaperustein rajoittamistamme omistusosuuksista, sekä tyypillisesti vain muutaman vuoden tai joskus tätäkin lyhyemmästä omistusjaksoista, emme toimi muutoksiin pyrkivänä aktivistiomistajana (esim. ”ESG activism”).

Meillä ei ole edellytyksiä tavata kaikkia yrityksiämme, tai ottaa osaa ulkomaisiin yhtiökokouksiin. Tästä johtuen emme julkaise vuosittaista omistajaohjauksen toteutumisselvitystä.

Aristoin omistajaohjauksen periaatteet

Kerromme mielellämme lisää ajattelustamme, kokemuksistamme ja käytännöistämme kiinnostuneille nykyisille ja tuleville asiakaspartnereillemme.

> Lue miten voisit tulla asiakkaaksemme!