Vastuullisuus

“Haemme ylituottoamme ensisijaisesti muista lähteistä kuin salkkuyhtiöidemme vastuullisuustekijöistä.”

Aristoi on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (”ESG”) liittyvät näkökulmat.

Haemme kuitenkin ylituottoamme ensisijaisesti muista lähteistä kuin salkkuyhtiöidemme vastuullisuustekijöistä. Uskomme aiheeseen liittyvän ajattelumme olevan selvästi kirkkaampaa kuin useimmilla alan toimijoilla. Pääset perehtymään siihen oheisistä liitteistä:

Aristoin vastuullisen sijoittamisen politiikka

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja TCFD

Olemme olleet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja (”UN PRI”) jo vuodesta 2021. Olemme myös parempaan tiedonjulkaisemiseen tähtäävän TCFD:n allekirjoittaja vuodesta 2022.

Omistajaohjaus

Omistajaohjauksen periaatteemme pohjautuvat sijoitusstrategiaamme. Johtuen hallinnoimamme pääoman rajatusta määrästä, riskienhallintaperustein rajoittamistamme omistusosuuksista, sekä tyypillisesti vain muutaman vuoden tai joskus tätäkin lyhyemmästä omistusjaksoista, emme toimi muutoksiin pyrkivänä aktivistiomistajana (”ESG activism”).

Meillä ei ole edellytyksiä tavata kaikkia yrityksiämme, tai ottaa osaa ulkomaisiin yhtiökokouksiin. Tästä johtuen emme julkaise vuosittaista omistajaohjauksen toteutumisselvitystä.

Aristoin omistajaohjauksen periaatteet

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Aristoin omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Toimintamme koon, luonteen ja laajuuden osalta emme huomioi EU:n asetuksen 2019/2088 mukaisia kestävyysriskejä. Kestävyysriskejä tai sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia (”PAIS”) ei huomioida, koska niitä ei pidetä merkityksellisenä seikkana Aristoin sijoitusstrategiassa. Aristoi ei aio ottaa huomioon tällaisia haitallisia vaikutuksia myöskään tulevaisuudessa. Täten emme myöskään julkaise ilmoitusta pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista.

ESG-riskit on integroitu toimintaamme vastuullisen sijoittamisen politiikkamme mukaisesti. Myös palkitsemiskäytäntömme ovat linjassa edellämainittujen kanssa.

Aristoin kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) tiedote

Kerromme mielellämme lisää näistä ajattelustamme, kokemuksistamme ja käytännöistämme kiinnostuneille nykyisille ja tuleville asiakaspartnereillemme.

> Lue miten voisit alkaa asiakkaaksemme!