Palvelumme

“Suosimme tuottosidonnaisia palkkioita, koska luotamme kykyymme saavuttaa tuloksia.”

Yhtiömme nimi ”Aristoi” (kreik. parhaimmisto) viittaa ennen kaikkea tavoittelemiimme asiakkaisiin.

Emme kilpaile suurimmasta määrästä asiakkaita tai pääomaa, vaan tavoittelemme yksinomaan partnereita, joille toimintamme sopii. Sijoitustoimintamme ei edellytä – eikä salli – asiakkaidemme osallistumista, mitä he pitävät hyvänä asiana. He tahtovat meidän keskittyvän sijoittamiseen, eivät heidän viihdyttämiseensä tai merkityksettömien markkinakatsausten kirjoittamiseen.

Pidämme itseämme menestyksekkäinä vain, mikäli sekä tuloksemme että asiakastyytyväisyytemme ovat alamme kärkijoukossa. Näin ei tule olemaan joka kuukausi tai joka vuosi, mutta tähtäämme siihen kaikilla pidemmillä vertailujaksoilla. Partnerimme ovat henkisesti sitoutuneita pitkäksi ajaksi, sillä pitkän aikavälin sijoittamista ei voi tehdä ilman pitkän aikavälin pääomaa.

Olemme rehellisiä, avoimia ja suorapuheisia. Raportoinnissamme pyrimme tarjoamaan partnereillemme saman tiedon toimintamme arvioimiseksi kuin mitä itse haluaisimme saada, mikäli asemamme olisivat käänteiset. Siinä missä monet kilpailijoistamme turvautuvat kryptisiin tunnuslukuihin tai jargoniin, me ilmaisemme asiamme selkokielellä.

Aristoi on silti kaupallinen, voittoa tavoitteleva yritys, joka tarjoaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua, ei-riippumatonta sijoitusneuvontaa, ja toimeksiantojen välitystä. Emme tarjoa riippumatonta sijoitusneuvontaa, emmekä montaa muutakaan asiaa. Pidämme palkkiomme matalampina kuin mitä mahdollisesti voisimme veloittaa, sillä haluamme myös asiakaspartnereidemme voittavan. Suosimme tuottosidonnaisia palkkioita, koska luotamme kykyymme saavuttaa tuloksia.

Emme voi antaa takeita menestyksestämme, mutta salkunhoitajamme sijoittaa enemmistön omaisuudestaan samoihin kohteisiin asiakaspartnereidemme rinnalla. Näin nautimme yhdessä samoista onnistumisista, ja kärsimme yhdessä samat pettymykset. Aristoilla olemmekin asiakkaidemme kanssa ainutlaatuisen samassa veneessä.

Tarjontamme ei vanhene. Palvelumme aloittamista ja lopettamista ei ole tarpeen, eikä hyötyä koettaa ajoittaa. Kun asiakaspartnerimme on kerran valinnut meidät, hänellä pitäisi harvoin olla syytä lopettaa, tai edes jatkaa parempien vaihtoehtojen etsimistä. Mitä aiemmin asiakaspartnerit aloittavat yhteistyön kanssamme, sitä suuremman panoksen ehdimme antaa heidän taloudelliselle tulevaisuudelleen.

> Lue nyt miten ajattelemme kestävyyttä ja vastuullisuutta!