Yritys

Tavoitteenamme on kasvattaa asiakkaidemme pääomaa selvästi markkinatuottoja nopeammin.

“Sijoitamme asiakkaidemme varat ja omat rahamme samoihin kohteisiin.”

Aristoi sijoittaa kansainvälisesti listattuihin arvopapereihin soveltamalla historian parhailta sijoittajilta opittuja järkeviä ja aikaa kestäneitä periaatteita. Tämä on yllättävän harvinaista.

Työmme perustuu aihepiirimme syvällisen hallinnan ohella yli 15 vuoden kokemukselle tuloksellisesta sijoitustoiminnasta. Sijoitamme asiakkaidemme varat ja omat rahamme samoihin kohteisiin. Aristoi onkin suunniteltu ensisijaisesti sijoittamisen, ei markkinoitavuuden ehdoilla. Siinä missä muu varainhoitoala pyrkii luomaan muodikkaita uutuuksia, me keskitymme toistamaan sitä, mikä toimii.

Strategiamme on luoda vakaa ja rauhallinen ympäristö, joka edesauttaa rationaalista, itsenäistä ja pitkän aikavälin ajattelua. Teemme työmme alusta loppuun itse. Tärkeä osa rakennettamme on yhden hengen sijoituskomitea: Päätöksentekomme ei kärsi ryhmäajattelusta, organisaatiorajoista tai toimistopolitiikasta. Emme yritä kätkeä virheitämme, emmekä pakoile vastuuta.

Aristoilla on Finanssivalvonnan toimilupa omaisuudenhoitoon, sijoitusneuvontaan, toimeksiantojen välittämiseen sekä muuhun verrattavaan tai läheisesti liittyvään toimintaan. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä yhtiön oma pääoma oli 761 965 euroa, sääntelyn edellyttämä minimipääoma 75 000 euroa, eikä yhtiöllä ole velkaa. Yhtiö on täysin henkilöstönsä omistama.

Aristoille on myönnetty Asiakastiedon ”Suomen vahvimmat” 2022 -sertifikaatti erinomaisen taloudellisen asemamme johdosta.

Aristoi Mediassa

Voit tutustua viimeaikaisiin haastatteluihimme ja kirjoituksiimme LinkedIn-sivujemme kautta.

”Kauppalehden 26.1.2022 artikkelissa salkunhoitajamme Antti Bergholm pitää katteettomina puheita, että osakkeet tarjoaisivat inflaatiosuojan. Kyseessä on sitkeä harha, jota on viime aikoina toisteltu. ’Ihmisten täytyy ymmärtää, että tämä ei pidä paikkaansa, ainakaan ennen kuin inflaatio hiipuu’, Bergholm sanoo.” Lue koko juttu täältä.

Ihmiset

Aristoi on rakennettu rehellisyyden, huippuosaamisen, ja merkityksellisen palvelun kulttuurille. Ammattitaitoisia työntekijöitämme tukee kokenut ja enemmistöltään riippumaton hallitus.

Hallitus

Kim Karhu

Puheenjohtaja
KTM
Aiemmin partneri ja toimitusjohtaja, PricewaterhouseCoopers.

Juha Karttunen

Jäsen
KTM, CEFA, EFFAS
Johtava partneri, Sisu Partners. Aiemmin toimitusjohtaja, Mandatum.

Anna Kajander

Jäsen
KTM, OTK
Sector Head, Services & Consumer, NIB. Aiemmin director, Citigroup.

Antti Bergholm

Jäsen
DI, KTM
Aristoin salkunhoitaja, tj. Aiemmin salkunhoitaja, Aval Asset Management.

Työntekijät

Antti Bergholm

Salkunhoitaja, tj
DI, KTM
Aiemmin salkunhoitaja, Aval Asset Management.

Paul Sundqvist

Johtaja
BBA, kauppat. yo.
Aiemmin yksityispankkiiri, Evli ja Danske Bank.

Jaakko Paloheimo

Johtaja, instituutiot
KTM
Aiemmin equity sales, OP ja Mandatum Securities.

Janica Välimäki

Sijoituspäällikkö
KTK
Aiemmin account manager, Infront Sports ja Nordea.

Jaro Willman

Hallintojohtaja
KTM
Aiemmin assistant controller, Nooa Säästöpankki.

Nikolaos Vlassis

Sijoitusanalyytikko
KTM, M.Sc.
Aiemmin liiketoiminta-analyytikko, Delivery Hero.

Yhteistyökumppanit

Olemme ulkoistaneet osan toiminnoistamme markkinoiden parhaille yhteistyökumppaneille. Tarjoamme näistä mielellämme tarkempaa tietoa niin nykyisille kuin tuleville asiakaspartnereillemme. Aristoi Capital Management Oy:n tilintarkastajana toimii KPMG.

Sijoittaminen

“Olemme riskiä karttavia, tuottoon keskittyviä, ja verotietoisia.”

Kaikki älykäs sijoittaminen on arvosijoittamista: Pyrkimystä varmistaa saavansa sijoituksiltaan enemmän kuin mitä niistä maksaa.

Etsimme markkinoilta hinnoitteluvirheitä opportunistisesti ja laajalla rintamalla, mutta sijoitamme vain kohteisiin, joita uskomme ymmärtävämme riittävän hyvin. Tämä tarkoittaa, että voimme muodostaa valveutuneen mielipiteen kohteen riskeistä, näkymistä, kannattavuudesta ja arvosta. Se tarkoittaa myös, että sanomme usein ei.

Rakennamme salkkumme rajallisesta määrästä positioita usein vaihtelevin painoin, ja teemme siihen ajoittaisia muutoksia riskin hallitsemiseksi tai entistä houkuttelevampien mahdollisuuksien tavoittelemiseksi. Olemme riskiä karttavia, tuottoon keskittyviä, ja verotietoisia.

Riskiä hallitsemme pysyttelemällä osaamisalueemme sisäpuolella, sijoittamalla uutta pääomaa vain turvamarginaalin esiintyessä, ja pitämällä hajautuksemme sopivana. Historiantuntemus ja terve epäluulo ovat avuksi, mutta mikään ei korvaa jokaisen sijoituksen pohtimista omana erikoistapauksenaan.

Yksikään sijoittaja ei voi täysin välttää huonoa onnea. Voimme silti vähentää virheitämme olemalla tietoisia ennakkoasenteistamme sekä muista inhimillisen päätöksentekomme puutteista. Siten käytämmekin sijoitusprosessia, jonka olemme laatineet juuri oma taustamme huomioiden. Lisäksi uskomme ajattomien sijoitusperiaatteidemme asemoivan meidät hyvin mitä ikinä tulevaisuus tuokaan mukanaan.

Koetamme pitää mielemme avoimena, tutkia, kokeilla ja oppia. Suurin motivaatiomme ei synny aiemmista menestyksistämme, vaan siitä kuinka taitaviksi voimme työssämme jatkossa kehittyä.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät seikat omaisuudenhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Olemme integroineet sijoitusprosessiimme omistustemme arvioinnin myös tästä näkökulmasta, kiinnittäen erityistä huomiota hyvään hallintoon. Toimintamme koon, luonteen ja laajuuden osalta emme huomioi EU:n asetuksen 2019/2088 mukaisia kestävyysriskejä (”PAIS”), mutta pyrimme siihen tulevaisuudessa kasvumme myötä. Palkitsemiskäytäntömme ovat linjassa edellämainitun sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme kanssa.

Emme ota huomioon sijoitusneuvonnassa tai omaisuudenhoitoon liittyvissä sijoituspäätöksissä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Arvioimme vuoden 2022 aikana, onko yhtiön tarve ottaa jatkossa sijoitusneuvonnassa tai omaisuudenhoitoon liittyvissä sijoituspäätöksissä huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Omistajaohjauksen periaatteemme pohjautuvat kansainvälisesti listattuihin arvopapereihin keskittyvään sijoitusstrategiaamme. Hallinnoimamme pääoman määrän, riskinhallintaperustein rajoittamiemme omistusosuuksien, sekä tyypillisesti rajallisen omistusjaksomme johdosta emme toimi aktivistiomistajana. Meillä ei myöskään ole edellytyksiä tavata kaikkia yrityksiämme, tai ottaa osaa ulkomaisiin yhtiökokouksiin. Tästä johtuen emme julkaise vuosittaista omistajaohjauksen toteutumisselvitystä.

Sen sijaan kerromme mielellämme lisää niin vastuullisen sijoittamisen politiikastamme, omistajaohjauksen periaatteistamme, sekä näihin liittyvistä toimenpiteistämme aiheesta kiinnostuneille nykyisille ja tuleville asiakaspartnereillemme.

Palvelumme

“Olemme asiakkaidemme kanssa ainutlaatuisen samassa veneessä.”

Yhtiömme nimi ”Aristoi” (kreik. parhaimmisto) viittaa ennen kaikkea asiakkaisiimme.

Emme kilpaile suurimmasta määrästä asiakkaita tai pääomaa, vaan tavoittelemme yksinomaan partnereita, joille toimintamme sopii. Sijoitustoimintamme ei edellytä – eikä salli – asiakkaidemme osallistumista, mitä he pitävät hyvänä asiana. He tahtovat meidän keskittyvän sijoittamiseen, eivät heidän viihdyttämiseensä tai merkityksettömien markkinakatsausten kirjoittamiseen.

Pidämme itseämme menestyksekkäinä vain, mikäli sekä sijoitustuloksemme että asiakastyytyväisyytemme ovat alamme kärkijoukossa. Näin ei tule olemaan joka kuukausi tai joka vuosi, mutta tähtäämme siihen kaikilla pidemmillä vertailujaksoilla. Partnerimme ovat henkisesti sitoutuneita pitkäksi ajaksi, sillä pitkän aikavälin sijoittamista ei voi tehdä ilman pitkän aikavälin pääomaa.

Olemme rehellisiä, avoimia ja suorapuheisia. Raportoinnissamme pyrimme tarjoamaan partnereillemme saman tiedon toimintamme arvioimiseksi kuin mitä itse haluaisimme saada, mikäli asemamme olisivat käänteiset. Siinä missä monet kilpailijoistamme turvautuvat kryptisiin tunnuslukuihin tai jargoniin, ilmaisemme itse asiamme selkokielellä.

Aristoi on silti kaupallinen, voittoa tavoitteleva yritys, joka myy omaa palveluaan. Emme tarjoa riippumatonta sijoitusneuvontaa, emmekä montaa muutakaan asiaa. Pidämme palkkiomme matalampina kuin mitä mahdollisesti voisimme veloittaa, sillä haluamme myös asiakaspartnereidemme voittavan. Suosimme tuottosidonnaisia palkkioita, koska luotamme kykyymme saavuttaa tuloksia.

Emme silti voi antaa takeita menestyksestämme. Takaamme ainoastaan, että salkunhoitajamme sijoittaa valtaosan omaisuudestaan samoihin kohteisiin asiakaspartnereidemme rinnalla. Nautimme yhdessä samoista onnistumisista, ja kärsimme yhdessä samat pettymykset. Olemmekin asiakkaidemme kanssa ainutlaatuisen samassa veneessä.

Tarjontamme ei vanhene. Palvelumme aloittamista ja lopettamista ei ole tarpeen, eikä hyötyä koettaa ajoittaa. Kun asiakaspartnerimme on kerran valinnut meidät, hänellä pitäisi harvoin olla syytä lopettaa, tai edes jatkaa parempien vaihtoehtojen etsimistä. Mitä aiemmin asiakaspartnerit aloittavat yhteistyön kanssamme, sitä suuremman panoksen ehdimme antaa heidän taloudelliselle tulevaisuudelleen.

Asiakkaaksi

“Suosimme tuottosidonnaisia palkkioita, koska luotamme kykyymme saavuttaa tuloksia.”

Aristoin palvelu on suunnattu rajatulle joukolle ei-kuluttaja -asiakkaita.

Instituutioasiakkaamme ovat voittoa tavoittelemattomia säätiöitä, yhdistyksiä ja eläkesijoittajia. Henkilöasiakkaamme ovat tyypillisesti menestyneitä yrittäjiä, yritysjohtajia tai muita alansa huippuammattilaisia. Asiakaskuntamme pitää sisällään myös joitain varakkaita ystäviämme ja sukulaisiamme.

Edellytämme kaikilla asiakkaillamme olevan aina myös muita heille soveltuvia sijoituksia, ja hoidamme vain osaa heidän omaisuudestaan. Mandaattimme laajuus voi vaihdella riippuen siitä, mitä pidämme sopivana.

Teemme kaikki sijoituspäätökset asiakassopimuksessa ennakkoon määriteltyjen rajoitusten puitteissa, mutta kysymättä asiakkaalta erillistä valtuutusta toimenpiteillemme. Pystymme toimimaan usealla vaihtoehtoisella rakenteella.

Mikäli olet kiinnostunut Aristoista omaisuutesi pitkäaikaisena hoitajana, ota yhteyttä.

Riskejä

Kuten kaikki sijoittaminen, myös omaisuudenhoitopalvelumme sisältää riskejä. Osa näistä riskeistä on yleisiä, osa palvelullemme erityisiä. Asiakkaan ei tule aloittaa mitään sijoituspalvelua ymmärtämättä sen huonoimpia skenaarioita, sekä täyttä kykyä kantaa niiden vaikutus.

Osakesijoittamisen ominaispiirteisiin kuuluu huomattava markkinahintojen heilunta: Osakeindeksit ovat ajoittain laskeneet yli -50 % korkeimmasta arvostaan. Oman salkkumme heilunta saattaa olla tätäkin suurempaa, ja yksittäisiin sijoituksiin kohdistettu osuus kokonaispääomasta joskus jopa kokonaan menettää. Odotamme silti salkkumme tuoton ajan myötä enemmän kuin kompensoivan nämä tappiot.

Palvelun lopettaminen epäsuotuisalla hetkellä tai liian lyhyen ajan kuluessa saattaa tuottaa asiakkaille tarpeetonta vahinkoa. Edellytämmekin kaikilta asiakaspartnereiltamme palveluumme sijoitettavan pääoman osalta pitkää horisonttia, ja tavanomaista korkeampaa riskin- sekä tappionsietokykyä.

Sisällytämme parhaamme mukaan kaiken olennaisen palveluitamme koskevan tiedon dokumentteihimme. Emme kuitenkaan ole vastuussa muiden osapuolien tarjoaman tiedon oikeellisuudesta, tai sen käytön seuraamuksista.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Ota yhteyttä

Kerromme mieluusti lisää palvelustamme, käytännöistämme ja sijoituksistamme soveltuville asiakkaille.

Monet asiakkaistamme ovat suorastaan ilahtuneet löydettyään palvelumme. Tapaaminen kanssamme ei maksa mitään, eikä sido mihinkään. Emme omalta osaltamme ala kiinnostumattomien riesaksi, sillä siihen ei meilläkään ole aikaa.

Paras tapa aloittaa keskustelu on jättää meille yhteydenottopyyntö, jolloin asiantuntijamme palaa sinulle soittamalla tai sähköpostitse.

email: investors@aristoi.fi
puh.: 010 – ARISTOI (010 274 7864)

Aristoi Capital Management Oy
Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki, Suomi
Y-tunnus 2866806-1

Emme ota vastaan toimeksiantoja puhelimitse. Kaikki asiakkaan ja Aristoi Capital Management Oy:n väliset tapaamiset dokumentoidaan ja sähköpostit tallennetaan.

    Jätä soittopyyntö

    (* = edellytetty vähimmäistieto)