Yritys

Tavoitteenamme on kasvattaa asiakkaidemme pääomaa selvästi markkinatuottoja nopeammin.

“Sijoitamme asiakkaidemme varat ja omat rahamme samoihin kohteisiin.”

Aristoi sijoittaa kansainvälisesti listattuihin arvopapereihin soveltamalla historian parhailta sijoittajilta opittuja järkeviä ja aikaa kestäneitä periaatteita. Tämä on yllättävän harvinaista.

Työmme perustuu aihepiirimme syvällisen hallinnan ohella yli 15 vuoden kokemukselle tuloksellisesta sijoitustoiminnasta. Sijoitamme asiakkaidemme varat ja omat rahamme samoihin kohteisiin. Aristoi onkin suunniteltu ensisijaisesti sijoittamisen, ei markkinoinnin ehdoilla.

Strategiamme on luoda vakaa ja rauhallinen ympäristö, joka edesauttaa rationaalista, itsenäistä ja pitkän aikavälin ajattelua. Teemme työmme alusta loppuun itse. Tärkeä osa rakennettamme on yhden hengen sijoituskomitea: Päätöksentekomme ei kärsi ryhmäajattelusta, organisaatiorajoista tai toimistopolitiikasta. Emme yritä kätkeä virheitämme, emmekä pakoile vastuuta.

Aristoilla on Finanssivalvonnan toimilupa omaisuudenhoitoon, toimeksiantojen välittämiseen sekä muuhun verrattavaan tai läheisesti liittyvään toimintaan. Yhtiön minimipääoma on 50 000 euroa, oma pääoma 31.12.2019 oli 744 511 euroa, ja yhtiö on täysin velaton. Yhtiö on henkilöstönsä omistama.

Aristoi Mediassa

Voit tutustua viimeaikaisiin haastatteluihimme ja kirjoituksiimme mm. LinkedIn-sivujemme kautta:

Ihmiset

Aristoi on rakennettu rehellisyyden, huippuosaamisen, ja merkityksellisen palvelun kulttuurille. Ammattitaitoisia työntekijöitämme tukee kokenut ja enemmistöltään riippumaton hallitus.

Hallitus

Kim Karhu

Puheenjohtaja
KTM
Aiemmin partneri ja toimitusjohtaja, PricewaterhouseCoopers.

Juha Karttunen

Jäsen
KTM, CEFA, EFFAS
Johtava partneri, Sisu Partners. Aiemmin toimitusjohtaja, Mandatum.

Jorma Yli-Jaakkola

Jäsen
OTM, EMBA
Partneri, Lexia. Aiemmin lakimies, Borenius ja Euroclear Finland.

Antti Bergholm

Jäsen
DI, KTM
Aristoin salkunhoitaja, tj. Aiemmin salkunhoitaja, Aval Asset Management.

Työntekijät

Paul Sundqvist

Johtaja
BBA, kauppat. yo.
Aiemmin yksityispankkiiri, Evli ja Danske Bank.

Jaakko Paloheimo

Johtaja, instituutiot
KTM
Aiemmin Equity sales, OP ja Mandatum Securities.

Antti Bergholm

Salkunhoitaja, tj
DI, KTM
Aiemmin salkunhoitaja, Aval Asset Management.

Jaro Willman

Hallintojohtaja
KTM
Aiemmin Assistant Controller, Nooa Säästöpankki.

Nikolaos Vlassis

Sijoitusanalyytikko
KTM, M.Sc.
Aiemmin liiketoiminta-analyytikko, Delivery Hero.

Yhteistyökumppanit

Olemme ulkoistaneet osan toiminnoistamme markkinoiden parhaille yhteistyökumppaneille. Tarjoamme näistä mielellämme tarkempaa tietoa niin nykyisille kuin tuleville asiakaspartnereillemme.

Aristoi Capital Management Oy:n tilintarkastajana toimii KPMG.

Sijoittaminen

“Olemme riskiä karttavia, tuottoon keskittyviä, ja verotietoisia.”

Kaikki älykäs sijoittaminen on arvosijoittamista: Pyrkimystä varmistaa saavansa sijoituksiltaan enemmän kuin mitä niistä maksaa.

Etsimme markkinoilta hinnoitteluvirheitä opportunistisesti ja laajalla rintamalla, mutta sijoitamme vain kohteisiin, joita uskomme ymmärtävämme riittävän hyvin. Tämä tarkoittaa, että voimme muodostaa valveutuneen mielipiteen kohteen riskeistä, näkymistä, kannattavuudesta ja arvosta. Se tarkoittaa myös, että sanomme usein ei.

Rakennamme salkkumme rajallisesta määrästä positioita usein vaihtelevin painoin, ja teemme siihen ajoittaisia muutoksia riskin hallitsemiseksi tai entistä houkuttelevampien mahdollisuuksien tavoittelemiseksi. Olemme riskiä karttavia, tuottoon keskittyviä, ja verotietoisia.

Riskiä hallitsemme pysyttelemällä osaamisalueemme sisäpuolella, sijoittamalla uutta pääomaa vain turvamarginaalin esiintyessä, ja pitämällä hajautuksemme sopivana. Historiantuntemus ja terve epäluulo ovat avuksi, mutta mikään ei korvaa jokaisen sijoituksen pohtimista omana erikoistapauksenaan.

Yksikään sijoittaja ei voi täysin välttää huonoa onnea. Voimme silti vähentää virheitämme olemalla tietoisia ennakkoasenteistamme sekä muista inhimillisen päätöksentekomme puutteista. Siten käytämmekin sijoitusprosessia, jonka olemme laatineet juuri oma taustamme huomioiden. Lisäksi uskomme ajattomien sijoitusperiaatteidemme asemoivan meidät hyvin mitä ikinä tulevaisuus tuokin mukanaan.

Koetamme pitää mielemme avoimena, tutkia, kokeilla ja oppia. Suurin motivaatiomme ei synny aiemmista menestyksistämme, vaan siitä, kuinka taitaviksi voimme työssämme tulevaisuudessa kehittyä.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Kerromme mielellämme lisää vastuullisen sijoittamisen toimenpiteistämme niistä kiinnostuneille nykyisille ja tuleville asiakaspartnereillemme.

Palvelumme

“Olemme asiakkaidemme kanssa ainutlaatuisen samassa veneessä.”

Yhtiömme nimi ”Aristoi” (kreik. parhaimmisto) viittaa asiakkaisiimme.

Emme kilpaile suurimmasta määrästä asiakkaita tai pääomaa, vaan tavoittelemme yksinomaan partnereita, joille toimintamme sopii. Sijoitustoimintamme ei edellytä – eikä salli – asiakkaidemme osallistumista, mitä he pitävät hyvänä asiana. He tahtovat meidän keskittyvän sijoittamiseen, eivät heidän viihdyttämiseensä tai merkityksettömien markkinakatsausten kirjoittamiseen.

Pidämme itseämme menestyksekkäinä vain, mikäli sekä sijoitustuloksemme että asiakastyytyväisyytemme ovat alamme kärkijoukossa. Näin ei tule olemaan joka kuukausi tai joka vuosi, mutta tähtäämme siihen kaikilla pidemmillä vertailujaksoilla. Partnerimme ovat henkisesti sitoutuneita pitkäksi ajaksi, sillä pitkän aikavälin sijoittamista ei voi tehdä ilman pitkän aikavälin pääomaa.

Olemme rehellisiä, avoimia ja suorapuheisia. Raportoinnissamme pyrimme tarjoamaan partnereillemme saman tiedon toimintamme arvioimiseksi kuin mitä itse haluaisimme saada, mikäli asemamme olisivat käänteiset. Siinä missä monet kilpailijamme turvautuvat jargoniin tai kryptisiin tunnuslukuihin, me pyrimme ilmaisemaan asiamme selkokielellä.

Aristoi on silti kaupallinen, voittoa tavoitteleva yritys, joka myy omaa palveluaan. Emme tarjoa riippumatonta sijoitusneuvontaa, emmekä montaa muutakaan asiaa. Pidämme palkkiomme matalampina kuin mitä mahdollisesti voisimme veloittaa. Suosimme tuottosidonnaisia palkkioita, koska luotamme kykyymme saavuttaa tuloksia.

Emme silti voi antaa takeita menestyksestämme. Takaamme ainoastaan, että salkunhoitajamme sijoittaa valtaosan omaisuudestaan samoihin kohteisiin asiakaspartnereidemme rinnalla. Nautimme yhdessä samoista onnistumisista, ja kärsimme yhdessä samat pettymykset. Olemmekin asiakkaidemme kanssa ainutlaatuisen samassa veneessä.

Tarjontamme ei vanhene. Palvelumme aloittamista ja lopettamista ei ole tarpeen, eikä hyötyä koettaa ajoittaa. Kun asiakaspartnerimme on kerran valinnut meidät, hänellä pitäisi harvoin olla syytä lopettaa, tai edes jatkaa parempien vaihtoehtojen etsimistä. Mitä aiemmin asiakaspartnerit aloittavat yhteistyön kanssamme, sitä suuremman panoksen ehdimme antaa heidän taloudelliselle tulevaisuudelleen.

Asiakkaaksi

“Suosimme tuottosidonnaisia palkkioita, koska luotamme kykyymme saavuttaa tuloksia.”

Aristoin palvelu on suunnattu rajatulle joukolle ei-kuluttaja -asiakkaita.

Instituutioasiakkaamme ovat voittoa tavoittelemattomia säätiöitä, yhdistyksiä ja eläkesijoittajia. Henkilöasiakkaamme ovat tyypillisesti menestyneitä yrittäjiä, yritysjohtajia tai muita oman alansa ammattilaisia. Asiakaskuntamme pitää sisällään myös ystäviämme ja sukulaisiamme.

Edellytämme kaikilla asiakkaillamme olevan aina myös muita heille soveltuvia sijoituksia, ja hoidamme vain osaa heidän omaisuudestaan. Mandaattimme laajuus voi vaihdella riippuen siitä, mitä pidämme sopivana.

Teemme kaikki sijoituspäätökset asiakassopimuksessa ennakkoon määriteltyjen rajoitusten puitteissa, mutta kysymättä asiakkaalta erillistä valtuutusta toimenpiteillemme. Pystymme toimimaan usealla vaihtoehtoisella rakenteella.

Mikäli olet kiinnostunut Aristoista omaisuutesi pitkäaikaisena hoitajana, ota yhteyttä.

Riskejä

Kuten kaikki sijoittaminen, myös omaisuudenhoitopalvelumme sisältää riskejä. Osa näistä riskeistä on yleisiä, osa erityisiä palvelullemme. Asiakkaan ei tule aloittaa mitään sijoituspalvelua ymmärtämättä sen huonoimpia skenaarioita, sekä täyttä kykyä kantaa niiden vaikutus.

Osakesijoittamisen ominaispiirteisiin kuuluu huomattava markkinahintojen heilunta: Laajat markkinaindeksit ovat ajoittain laskeneet yli -50 % korkeimmasta arvostaan. Oman salkkumme heilunta saattaa olla vielä tätäkin suurempaa, ja joskus yksittäisiin sijoituksiin kohdistettu osuus kokonaispääomasta jopa menettää.

Palvelun lopettaminen epäsuotuisalla hetkellä tai liian lyhyen ajan kuluessa saattaa korostaa asiakkaan tappiota. Edellytämmekin kaikilta asiakaspartnereiltamme palveluumme sijoitettavan pääoman osalta tavanomaista korkeampaa riskin- ja tappionsietokykyä.

Sisällytämme parhaamme mukaan kaiken olennaisen palveluitamme koskevan tiedon dokumentteihimme. Emme kuitenkaan ole vastuussa muiden osapuolien tarjoaman tiedon oikeellisuudesta, tai sen käytön seuraamuksista.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Ota yhteyttä

Kerromme mieluusti lisää palvelustamme, käytännöistämme ja sijoituksistamme soveltuville asiakkaille. Tapaaminen kanssamme on aina avartava, ei maksa mitään, eikä sido mihinkään. Emme ala kiinnostumattomien riesaksi, sillä siihen ei meilläkään ole aikaa.

Paras tapa aloittaa keskustelu on jättää meille yhteydenottopyyntö, mieluiten niin, että saamme soittaa sinulle takaisin:

email: investors@aristoi.fi
puh.: 010 – ARISTOI (010 274 7864)

Aristoi Capital Management Oy
Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki, Suomi
Y-tunnus 2866806-1

Emme ota vastaan toimeksiantoja puhelimitse. Kaikki asiakkaan ja Aristoi Capital Management Oy:n väliset tapaamiset dokumentoidaan ja sähköpostit tallennetaan.

    Jätä soittopyyntö

    (* = edellytetty vähimmäistieto)