Asiakkaaksi

“Suosimme tuottosidonnaisia palkkioita, koska luotamme kykyymme saavuttaa tuloksia.”

Aristoin sijoituspalvelu on suunnattu rajatulle joukolle ei-kuluttaja -asiakkaita. Palvelumme sopii silti myös ei-ammattimaisille asiakkaille, joille sijoittaminen on vähemmän tuttua.

Henkilöasiakkaamme ovat tyypillisesti menestyneitä yrittäjiä, yritysjohtajia, juristeja, lääkäreitä, konsultteja tai muita alansa ammattilaisia.

Instituutioasiakkaamme ovat tiede- ja kulttuurisäätiöitä, yhdistyksiä ja eläkesijoittajia. Asiakaskuntamme pitää sisällään myös ystäviämme ja sukulaisiamme.

Edellytämme kaikilla asiakkaillamme olevan aina myös muita heille soveltuvia sijoituksia, ja hoidamme vain osaa heidän omaisuudestaan. Mandaattimme laajuus voi vaihdella riippuen siitä, mitä pidämme sopivana. Tämä on osaltamme asiakkaamme edun vahtimista.

Teemme kaikki sijoituspäätökset asiakassopimuksessa ennakkoon määriteltyjen rajoitusten puitteissa, mutta kysymättä asiakkaalta erillistä valtuutusta toimenpiteillemme. Pystymme toimimaan usealla vaihtoehtoisella rakenteella.

Mikäli olet kiinnostunut Aristoista omaisuutesi pitkäaikaisena hoitajana, ota meihin yhteyttä!

> On hyvä myös lukea palvelumme riskeistä.