Sijoittaminen

“Valitsemme riskimme edellyttäen niiltä riittävää tuottoa.”

Olemme arvosijoittajia. Tämä tarkoittaa, että pyrimme omaisuudenhoidossamme eri tavoin varmistamaan, että saamme sijoituksiltamme vastineeksi enemmän kuin mitä niistä maksamme.

Mielestämme tämän tulisi olla kaiken järkevän sijoittamisen perusta. Markkinoilla yllättävän harva kuitenkaan vaivautuu tai pystyy toimimaan näin, vaan useimmilla on kova into yrittää mitä tahansa muuta. Hyviä tuloksia heidän on vaikea saavuttaa.

Aristoin tyyli painottaa luovaa ideointia, omaa syvälliseen liiketoimintaymmärrykseen perustuvaa analyysiä, sekä tästä työstä saatavia oivalluksia. Tämä toimii pohjana arvonmääritykselle ja vuorostaan salkunhoidollisille toimenpiteille.

Etsimmekin markkinoilta väärinhinnoiteltuja sijoituksia opportunistisesti ja laajalla haavilla, mutta sijoitamme vain kohteisiin, joita uskomme ymmärtävämme riittävän hyvin. Tämä tarkoittaa, että osaamme muodostaa valveutuneen mielipiteen kohteen riskeistä, näkymistä, kannattavuudesta ja taloudellisesta arvosta. Tämä tarkoittaa myös, että sanomme usein ei.

Rakennamme asiakkaidemme omaisuudenhoitosalkut rajallisesta määrästä positioita usein vaihtelevin painoin, ja teemme niihin ajoittaisia muutoksia riskin hallitsemiseksi tai entistä houkuttelevampien mahdollisuuksien tavoittelemiseksi. Valitsemme riskimme edellyttäen niiltä riittävää tuottoa, ja olemme verotietoisia.

> Lue millaista sijoituspalvelua tarjoamme!