Sijoittaminen

“Olemme riskiä karttavia, tuottoon keskittyviä, ja verotietoisia.”

Olemme arvosijoittajia. Tämä tarkoittaa, että pyrimme eri tavoin varmistamaan, että saamme sijoituksiltamme vastineeksi enemmän kuin mitä niistä maksamme.

Mielestämme tämän tulisi olla kaiken järkevän sijoittamisen perusta, mutta markkinoilla yllättävän harva vaivautuu tai pystyy toimimaan näin. Useimmilla on kova into yrittää mitä tahansa muuta. Hyviä tuloksia heidän on vaikeampi saavuttaa.

Aristoin tyyli painottaa luovaa ideointia, omaa syvälliseen liiketoimintaymmärrykseen perustuvaa analyysiä, sekä tästä työstä saatavia oivalluksia. Tämä toimii pohjana arvonmääritykselle, ja vuorostaan salkunhoidollisille toimenpiteille.

Etsimmekin markkinoilta väärinhinnoiteltuja sijoituksia opportunistisesti ja laajalla haavilla, mutta sijoitamme vain kohteisiin, joita uskomme ymmärtävämme riittävän hyvin. Tämä tarkoittaa, että osaamme muodostaa valveutuneen mielipiteen kohteen riskeistä, näkymistä, kannattavuudesta ja ekonomisesta arvosta. Tämä tarkoittaa myös, että sanomme usein ei.

Rakennamme salkkumme rajallisesta määrästä positioita usein vaihtelevin painoin, ja teemme siihen ajoittaisia muutoksia riskin hallitsemiseksi tai entistä houkuttelevampien mahdollisuuksien tavoittelemiseksi. Olemme riskiä karttavia, tuottoon keskittyviä, ja verotietoisia.

> Lue millaista sijoituspalvelua tarjoamme!