Riskejä

“Edellytämme sijoitettavan pääoman osalta pitkää horisonttia.”

Kuten kaikki sijoittaminen, myös Aristoin omaisuudenhoito sisältää riskejä. Osa näistä riskeistä on yleisiä, osa palvelullemme erityisiä.

Asiakkaan ei tule aloittaa mitään sijoituspalvelua ymmärtämättä sen huonoimpia skenaarioita, sekä täyttä kykyä kantaa niiden vaikutus.

Osakesijoittamiseen kuuluu voimakas markkinahintojen heilunta: Maailman eri osakeindeksit ovat ajoittain laskeneet jopa yli -50 % korkeimmasta arvostaan. Oman, vähemmän hajautetun salkkumme heilunta voi olla tätäkin suurempaa. Joskus yksittäiset sijoituksemme voivat epäonnistua, mutta uskomme muiden salkkumme sijoituksista muodostuvien tuottojemme enemmän kuin kompensoivan näin syntyvät tappiot.

Palvelun lopettaminen epäsuotuisalla hetkellä tai liian lyhyen ajan kuluessa saattaa tuottaa asiakkaille tarpeetonta vahinkoa. Edellytämme peruspalvelumme mukaisesti sijoitettavan pääoman osalta pitkää horisonttia, ja hieman korkeampaa riskin- sekä tappionsietokykyä.

Sisällytämme parhaamme mukaan kaiken olennaisen palveluitamme koskevan tiedon dokumentteihimme. Emme kuitenkaan ole vastuussa muiden osapuolien tarjoaman tiedon oikeellisuudesta, tai sen käytön seuraamuksista.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

> Ota yhteyttä kuullaksesi lisää!